Біріктірлген жылдық есеп | «Самұрық-Энерго» АҚ

Компания сандық көрсеткіштермен
Қоршаған ортаны қорғауға бағытталған инвестициялар, мың теңге

Орташа жалақының динамикасы

Компанияның инвестициялық жобаларын іске асыру нәтижесінде ашылған жұмыс орындары

Негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштер

Атауы Өлшем бірлігі 2015 нақты 2016 нақты 2017 нақты 2018 болжам
Таза табыс/шығын млрд. теңге –77,83 17,76 –27,88 27,08
Бағам айырмасы, құнсыздану және активтерді сату шығындарын есепке алмағандағы таза табыс млрд. теңге 29,01 11,95 14,44
EBITDA млн. теңге 76 496 71 581 77 328 86 568
EBITDA Margin % 42% 39% 35% 39%

Әлеуметтік көрсеткіштер

Атауы Өлшем бірлігі 2015 2016 2017
Жыл сайынғы кадрлар тұрақсыздығы % 11,9 13 11,2
Өндірістегі мың адамға шаққандағы жазатайым оқиғалар саны (коэффициент) Саны /шартты бірлікпен 1 000 адам 0,5 0,59 0,34
Тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алудағы жергілікті қамту үлесі % 74 79 78